Submit this form
Home News Videos Music Photos Facebook Twitter Friends Newsletter Podcasts Mobile RSS

Friends
Tambwe Kahenga Baruani

November 9, 2008 10:14 AM

Natafuta

Natafuta wa kongoma wote wanao ongea kiswahili kwa mawasiliano zaidi kuhusu
maendeleo ya inchi yetu ya congo na kupeana mawazo tofauti tashukuru pia
nikipata watu kutoka serikalini wanao husika katika mazingira.na tutakao peana
mawazo yanayo husiana na maisha ya wazee katika congo.
» All messages


Live TV Congo Radio en ligne Radio
Available on App Store
Get it on Google PlayContact Us | About Us | Édition en Français | French Edition

© 2019 CongoPlanet.com. All rights reserved.